يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - May 31 2020
آرشیو نظرسنجی
سرنوشت این دور از مذاکرات هسته ای چه خواهد شد؟
توافق نهایی حاصل می شود
48.57%
مذاکرات برای یک دوره زمانی دیگر تمدید می شود
21.43%
توافقی حاصل نمی شود
30%