حضور کیانوش رستمی در اردوی جهادی مناطق محروم (تصویر)
میهن امروز - کیانوش رستمی، قهرمان نامدار المپیک ریو در اردوی جهادی مناطق محروم حضور یافت.

به گزارش میهن امروز، وی با انتشار این تصاویر در صفحه اینستاگرامش، از حضور خود در اردوی جهادی مناطق محروم خبر داد. 
حضور کیانوش رستمی در اردوی جهادی مناطق محروم