بهینه سازی مصرف انرژی در دستور کار بانک ملت

میهن امروز-به گزارش سبا ۷۲۴؛ اداره کل مهندسی ساختمان در این اطلاعیه با اشاره به فرارسیدن فصل گرما، کمبود انرژی آب و برق در تابستان، از تمامی واحد‌های بانک خواست تا کاهش مصرف انرژی را در دستور کار جدی خود قرار دهند.

بر اساس این گزارش، کاهش حداقل ۳۰ درصدی ظرفیت برودت ساختمان ها، خاموش شدن یا به حداقل رسیدن برودت ساختمان‌ها در خارج از ساعت اداری، کاهش ۵۰ درصدی مصارف روشنایی فضا‌های اداری در طول روز و ساعات اداری، استفاده حداکثری از نور طبیعی روز برای روشنایی، استفاده از روشنایی در زمان خارج از ساعت اداری فقط برای فضا‌هایی که همکار حضور دارد، به حداقل رسیدن روشنایی فضا‌های مشاعات، راهروها، پارکینگ‌ها و فضا‌های عمومی، هماهنگی با ادارات کل مهندسی ساختمان و زیرساخت و نرم افزار برای تاسیسات برودتی سایت ها، به حداقل رساندن مصرف آب و خودداری از شستشوی خودرو و فضا‌های مشاع با آب شهری و رفع و کنترل نشتی آب کولر‌ها و تاسیسات موتورخانه ای، از جمله موارد مورد تاکید در اطلاعیه صادره از سوی اداره کل مهندسی ساختمان در زمینه کاهش مصرف انرژی در ماه‌های پیش رو است.
این گزارش حاکی است، کاهش مصرف انرژی در بانک در مقیاس کشوری، باعث کاهش هزینه‌های غیرضروری و همچنین کمک به افزایش سودآوری بانک نیز خواهد شد.