گزارش «تابناک اقتصادی» از نبض تالار شیشه‌ای حافظ؛
شروع طوفانی بورس برای فتح قله‌ی ۳۰۰ هزار واحدی
میهن امروز- شاخص کل بورس تهران با گام‌های بلند برای رسیدن به ارتفاع ۳۰۰ هزار واحدی در تلاش است و نماگر اصلی بورس تهران در روزی که اکثر سهم‌های بزرگ و شاخص ساز با تقاضا مواجه شدند، با پرش بیش از ۵ هزار واحدی مواجه شد.
شروع طوفانی بورس برای فتح قله‌ی ۳۰۰ هزار واحدی

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اعلام خبر ۳ درصدی شدن دامنه نوسان بازار پایه در نشست خبری امروز مدیر عاملفرابورس و قرمز پوش شدن این بازار، جریان نقدینگی را به سمت نماد‌های شاخص ساز حرکت داده است.

ارزش معاملات امروز بورس تهران بیش از ۲۰۲۰.۴ میلیارد تومان بود که گواه ورود نقدینگی بالایی به تالار حافظ است، این ارزش  حاصل داد و ستد بیش از ۴ میلیارد و ۸۵۲ برگه سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۴۵۵ هزار و ۱۶۲ نوبت معاملاتی بود.

در معاملات امروز نماد فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)، ملی صنایع مس ایران (فملی)، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند و در مقابل دو نماد معاملاتی شرکت‌های مخابرات ایران (اخابر) و ایران خودرو (خودرو) بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل ثبت کردند.

عرضه و تقاضا

در جریان داد و ستد‌های امروز نماد سرمایه گذاری ساختمان‌ایران (وساخت ۴) در بازار عمده فروشی، سهم عرضه اولی غلتک سازان سپاهان (فسازان)، فولاد خراسان (فخاس) با خبر افزایش سرمایه ۱۰۰۰ میلیاردی سهامدار عمده، نوش مازندران (غنوش)، دو  صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه ۱ (سپاس) و پارند پایدار سپهر (پارند) و سرمایه‌گذاری سپه (وسپه) با بیشترین صفوف تقاضا و خرید همراه بودند و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه ۱ (سپاس)، ملی صنایع مس ایران (فملی)، ملی سرب‌وروی ایران (فسرب)، قنداصفهان (قصفها)، صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (کیان)، کاشی الوند (کلوند) و قند ثابت خراسان (قثابت) با بیشترین صفوف عرضه و فروش مواجه شدند.

رفت و آمد‌ها

تابناک اقتصادی و به نقل از نبض بورس؛ در جریان دادو ستد‌های امروز بورس تهران نماد معاملاتی شرکت‌های نورد وقطعات فولادی (فنورد ۱)، گلتاش (شگل ۱)، سرمایه‌گذاری‌توکافولاد (هلدینگ (وتوکا ۱) و صنایع‌جوشکاب‌یزد (بکاب ۱)  با توجه به تغییرات بیش از ۵۰ درصدی قیمت سهام به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر، نماد معاملاتی شرکت قندهکمتان (قهکمت ۱)، سرمایه‌گذاری سایپا (وساپا ۱)، فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر (قپیرا ۱)، قند مرودشت (قمرو ۱)، کارخانجات قند قزوین (قزوین ۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، سایپا (خساپا ۱)، قند لرستان (قلرست ۱)  با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب. متوقف شدند.

در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های صنایع کاشی و سرامیک الوند (کلوند)، مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)، بیمه البرز (البرز) با توجه به تغییرات بیش از ۵۰ درصدی قیمت سهام واطلاعیه منتشر شده در سایت کدال، قند اصفهان (قصفها)، کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان (قثابت)، قند نیشابور (قنیشا)، شکر (قشکر)، شهد (قشهد) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، بین المللی توسعه ساختمان (ثاخت) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، حق تقدم شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (خگسترح) و حق تقدم شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادنح) جهت عرضه حق تقدم‌های استفاده نشده بازگشایی شدند.

همچنین نماد معاملاتی آلومراد (فمراد ۱)، داروسازی‌زهراوی (دزهراوی ۱)، تامین سرمایه امید (امید ۱)، شرکت نوش‌مازندران (غنوش ۱) با توجه به تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت سهام با وقفه همراه شدند.